SANALTANİTİM
  İslami Konular(Dinimize Dair Ne Varsa)
 

İslami Konular(Dinimize Dair Ne Varsa)

“205 Soru Cevaplı Kaynaklarıyla
Temel İnanç Esaslarımız ”
adlı eserimin tümünü aşağıdaki ikonu tıklayarak ÜCRETSİZ indirebilirsiniz.

Not: Dosyanın açılması için bilgisayarınızda Adobe Reader programının kurulu olması gerekiyor. Bu programı da buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
ESERİN İÇERİĞİ
İtikad
Dini Hükümler
Mezhepler
Allah’a İman
Meleklere İman
Kitaplara İman
Peygamberlere İman
Ahiret Gününe iman
Kader ve Kazaya İman
Ecel
Rızık
İnsanı Küfre Götüren Haller
Sualler Cevaplar
Miraç
İtikad
İslam kaç büyük esas üzerine kurulmuştur? Dinin tarifi nedir? Hak din nedir? İslam dininin kurucusu kimdir? Dinler kaç kısımdır? Allah katında İslam’dan başka din var mıdır? Ruhumuzun dine ihtiyacı var mıdır? Şeriat ve ümmet nedir? İman ve küfür nedir? İman ve inkar bakımından insanlar kaç kısma ayrılır? Büyük günahlar nelerdir?
Dini Hükümler
Dini hükümler kaça ayrılır? İtikadi hükümler nelerdir? Edille-i Şeriyye: İslam dininin kaynakları nelerdir? Kitap nedir? Sünnet nedir ve kaça ayrılır/ İcma-i Ümmet nedir? Kifaye sünnet neye denir? Kıyası fakaha nedir?
Mezhepler
Belli bir mezhebe bağlanmak şart mıdır? Ameli mezhepler hangileridir? Hanefi mezhebinin kurucusu kimdir? Şafii mezhebinin kurucusu kimdir? İtikadi mezhepler kaça ayrılır? Selefiyye kimlerdir? Maturudiyye mezhebinin kurucusu kimdir? Eş’ariyye mezhebinin kurucusu kimdir? Ehli sünnet dışındaki fırkalar hangileridir? Mükellef kime derler? Ergenlik çağı ne zaman başlar? Mükellefin fiilleri kaçtır ve nelerdir?
Allah’a İman
Allah (c.c.) iman nedir? Allah (c.c)’ın ayet ve hadislerle bilinen sıfatları kaçtır? Sıfatı zatiyeleri nelerdir? Sıfatı sübutiyyeleri kaçtır ve nelerdir? Allah’ın sıfatı fiiliyyeleri nelerdir? Allahu Teala hayal edilebilir mi?
Esma-i Hüsna
Meleklere İman
Melek neye denir? Meleklerin özellikleri nelerdir? Meleklerin vazifeleri nelerdir? Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir? Diğer bazı meleklerin görevleri ve isimleri nelerdir? Cin ve şeytan nedir? Cinlerin sınıfları nelerdir? Cinlerde yükümlülük, evlilik ve ölüm var mıdır? İblis melek midir?
Kitaplara İman
Kitaplara iman nedir? Vahiy nedir? Vahyin kısımları nelerdir? Allah tarafından gönderilen sahifeler, kitapları ne kadardır ve nelerdir? Kur’an-ı Kerim nedir? Kur’an-ı Kerimi ne kadar okumalıyız?
Peygamberlere İman
Peygamber kimdir? Kimler peygamber olur? Kadınlardan ve cinlerden peygamber gelmiş midir? Peygamberlerin sıfatları nelerdir? Sadece Hz. Muhammed (s.a.v)de bulunan, diğer peygamberlerde bulunmayan kaç çeşit sıfat daha vardır? Peygamberler dışında kimseye vahiy gelir mi? Peygamberlerin kesin sayısı var mıdır? Yaratılanların birbirine nisbetle üstünlük dereceleri sırasıyla nasıldır? Sahabe kimdir ve kaç kısma ayrılır?
Ahiret Gününe İman
Ahiret nedir? Ahirete ait inanılması gereken hususlardan bazıları nelerdir? Kıyamet nedir? Gerçek hayat hangisidir? Kıyamet ne zaman kopacak? Ecel, ölüm nedir? Kabir hayatı: Berzah alemi nedir? Ölüm… Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Kıyametin büyük-son alametleri nelerdir? Kıyametin kopuşu ve sura üfleniş nasıl olacaktır? Kıyametin kopmasıyla başka ne gibi olaylar olur? Haşir ve mahşer neye denir? Amel defteri nedir? Amel defteri nasıl verilir? Cennet nedir? Cennet ve cehennemin varlığına iman nedir? Cehennem nedir? Cennet veya Cehennemde ölüm var mıdır?
Kader ve Kazaya İman
Kader nedir? Kaza nedir? İrade-i Külliye (Allah’ın iradesi) muradını açıklar mısınız? İrade-i cüziye (insanın iradesi muradı) nedir? Hayır ve şerri kim yaratır? İmam-ı Azam (r.a.) hayır ve şer hakkında ne diyor? Kul fiilinin hâlıkı mıdır? Yani herkes kendi işini kendisi mi yaratır? Kaza ve kader değişir mi? Herşey Allah (c.c.)’ın takdiri, dilemesi ve hükmüyle oluyorsa, kötülük yapan bir kimseye Allah (c.c.) niçin hesap soruyor, neden ceza veriyor?
Ecel
Ecel nedir? Ehli sünnet görüşüne göre, öldürülen bir kimse eceli ile mi ölmüştür?
Rızık
Rızık nedir? Allah (c.c.)’ın takdir ettiği rızık azalır veya çoğalır mı? Birilerinin bir başkasının rızkını yemesi düşünülebilir mi? Haramlarda helaller gibi rızık mıdır?
İnsanı Küfre Götüren Haller
İnsanı küfre götüren halleri açıklar mısınız? Allah’a iman meselesinde insanı küfre götüren haller nelerdir? Peygamberlere iman meselesinde insanı küfre götüren haller nelerdir? Kur’an, namaz ve zikir hususunda insanı küfre götüren haller nelerdir? Din ilimlerini ve din alimlerini hafife alma hususunda insanı küfre götüren meseleler nelerdir? Diğer konularda insanı küfre götüren haller nelerdir İnsanı küfre götüren sözlerin hükmü nedir? Dinden çıkan kişinin kurtuluşu için neler gerekir? İslam âlimlerinden ne kadar alim ittifak ederse kişi küfürden kurtulur?
Sualler Cevaplar
Rabbimiz Kim? Akıllı insan kimdir? Nereden geldik nereye gideceğiz? İnsanlar mı, melekler mi daha efdaldir? En faziletli kadınlar kimlerdir? Mucize ve keramet nelerdir?
Miraç
Miraç nedir? Miraç ne zaman vuku bulmuştur? Miraçla ilgili Resulullah’ın miraçtaki binitleri nelerdir? Peygamberimiz (s.a.v)’e miraçta verilen ihsanlar nelerdir?“460 Soru Cevaplı
Kaynaklarıyla İbadetlerimiz”
adlı eserimin tümünü aşağıdaki ikonu tıklayarak ÜCRETSİZ indirebilirsiniz.

Not: Dosyanın açılması için bilgisayarınızda Adobe Reader programının kurulu olması gerekiyor. Bu programı da buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
ESERİN İÇERİĞİ
Temizlik
Def-i Hacet
İstinca ve İstibra
Abdest
Gusül
Teyemmüm
Mestler Üzerine ve Mesh
Sargı ve Alçı Üzerine Mesh
Kadınlara Ait Haller
Ezan ve Kaamet
Namaz
Seferilik
Oruç
İtikaf
Sadaka-i Fıtır (Fitre)
Zekat
Kurban
Yemin
Teşrik Tekbirleri
Hac

Temizlik
Taharet nedir? Hadesten taharet kaç kısma ayrılır? Ne kadar pislik olursa namaz kılınmaz?
Def-i Hacet
Tuvalete (helaya) nasıl girilir? Helada herhangi bir şey konuşulur mu? Nerelere abdest bozulmaz (yapılmaz)?
İstinca ve İstibra
İstinca nedir? İstinca hangi elle yapılır? Avret mahalli kaç defa yıkanır? İstibra nedir? İstibra ne şekilde yapılır? Kadınlar istibra yapar mı?
Abdest
Abdest nedir? Hangi durumlarda abdest gereklidir? Abdestsiz Kur’anı Kerim okunur mu? Abdestin farzları kaçtır? Abdest azalarında yara ve yanık varsa ne yapılır? Abdestte suyun deriye temasını engelleyenler nelerdir? Abdestte azaları kaç defa yıkamalı? Abdestte suyu israf etmek nedir? Namazda gülmek abdesti bozar mı? Bir hastalıktan dolayı gözyaşı sık sık akıyorsa abdest bozulur mu? Abdestli bir kimsenin saçını kestirmesi, bıyık kırpması, tırnak kesmesi ve deri kaldırması abdesti bozar mı? Misvak abdestin mi yoksa namazın mı sünnetlerindendir? Abdestte niyet nedir ve nasıl yapılır? Özür sahipleri abdesti ne zaman alırlar? Ağrıdan, görme zayıflığından dolayı veya göz çukurlarındaki kabartıdan dolayı sulanan gözyaşları abdesti bozar mı? Hastalıktan dolayı değil de; ağlamak ve gülmekten ileri gelen gözyaşı, soğuk veya nezleden dolayı burundan gelen akıntılar abdesti bozar mı?
Gusül
Gusül nedir? Guslü niçin yaparız? Guslün sağlığımızdaki yeri nedir? Sağlık açısından guslün faydaları nelerdir? Abdestte bazı organlar yıkanırken, neden gusülde, bütün bedeni yıkıyoruz? Gusül nasıl yapılır? Gusül yapmamıza engel olanları kısaca sayar mısınız? Aldığı gusül abdesti ile namaz kılabilir mi? Bakmak veya dokunmak sureti ile meni gelse gusül gerekir mi? İhtilam olduğunu ve lezzet duyduğunu hatırlarda yatağında veya kilotunda yaşlık bulamazsa gusül yapması gerekir mi? Kadınlar cünup olur mu? Erkekler ne zaman cunüp olur? Hayız ve nifaslı devam eden kadın, hac ve umre için sünnet olan guslü yapabilir mi?
Teyemmüm
Teyemmüm nedir? Ne zaman teyemmüm yapılır? Başka hangi hallerde teyemmüm yapılır? Teyemmüm yapmak için suyun ne kadar uzakta olması gerekir? Teyemmümün farzı kaçtır? Teyemmüm’e niyet nedir ve nasıl edilir? Binmiş olduğu araçta namaz kılması gereken kişi ne yapar? Teyemmüm nasıl yapılır? Kollar nasıl mesh edilir?
Mestler Üzerine ve Mesh
Mest nedir? Mesh nedir? Sünnete uygun mesh nasıl yapılır? Meshe engel olan yırtık ve açıklık ne kadar olmalıdır? Bir ayağını mesh etse öbürünü yıkasa olur mu? Meshin müddeti ne kadardır?
Sargı ve Alçı Üzerine Mesh
Kırılan ve yaralanan uzuva ne zaman mesh yapılır? Yaralı uzvun üzerine yapılan meshin bütün sargıyı kaplaması gerekir mi? Yaralı veya kırık yerin etrafından, sargı altında kalan kısımları yıkamak gerekir mi?
Kadınlara Ait Haller
Hayız ilk önce kime verilmiştir? Hayızın en kısa müddeti ile en uzun müddeti ne kadardır? Hayızın belirtileri nelerdir? Her kadının belirli bir adet günü var mıdır? Adet sayılmayan haller nelerdir? Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adet kararlaşmadan kanı akıp devam etse ne yapması gerekir? Nifas nedir? Müddeti ne kadardır? Organları belirmeyen bir düşükten dolayı nifas hali olur mu? Adet gören veya loğusa olan kadınlara ait özel hükümler nelerdir? Adet gören veya loğusa olan kadın zikir yapabilir mi? İstihaze (özür) kanı nedir? İstihaze (özür) kanı gören bir kadın için ne gibi hükümler uygulanır?
Ezan ve Kamet
Ezan nedir? Ezan dinleyenlere ve okuyana selam verilir mi? Ezan kimin sesidir? Ezanı duyan kimselerin ne yapmaları gerekir? Ezan ve kamet okumak nedir? Ezan dinlemek nedir?
Namaz
Namaz lugatta ve din deyiminde ve manasınadır? İbadetlerin en efdali nedir, sorusuna Peygamber (S.a.v.) nasıl cevap vermiştir? Namaz kimlere farzdır? Namaz kılmayan kişinin durumu nedir? Namazları hangi vakitlerde kılmak daha efdaldir? Kamet yapılırken camiye giren biri ne yapmalıdır? İmama rükuda yetişen bir kişi iftitah tekbirinden sonra tekbir alır mı? Rüku nasıl yapılır? Secdeye giderken iki eliyle pantalonunu çekse ne olur? secde nasıl olmalıdır? Namazda secdeden nasıl kalkılır? Namazda gözler nerelere bakmalıdır? Sabah namazının sünnetini kılmadan camiye giden, imam son rekatı bitirmek üzere ve tahiyatta otururken varsa ne yapmalıdır? Sabah namazının sünnetini kılmadan camiye giden, imam son rekatı bitirmek üzere veya tahiyyata otururken varsa ne yapmalıdır? Sehiv secdesi ne zaman yapılır/ bir namazda birkaç tane sehiv secdesi yapılması gerekse ne yapmalıdır? Öğle namazına kamet biterken yetişen nasıl namaz kılar? Bir cemeat imam nerede uysa, o rek’ata yetişmiş sayılır? Rükun nedir? Namazda bir rükun geç kalmak ne demektir? Akşam namazının son rekatına yetişen birisi, kalanı nasıl kılar? Namazda ağızdaki kalan bir parçayı yutsa ne olur? Çok yumuşak şeyler üzerine secde etmek caiz midir? Bir imam ile bir kadın cemaat olsalar, cemaat olan kadın nereye durur? İnsanın Allah’a (c.c.) en yakın olduğu yer neresidir? Cuma namazına hutbede yetişen namazı nasıl kılar? Kaza namazları ne zaman kılınır? Namazların sünneti yerine, kazaya niyet etsek kaza olur mu? Kaza namazı nasıl kılınır? Hangi vakitlerde kaza namazı kılınmaz? Hastalar namazı nasıl kılar? Kıldığımız namazlardaki yaptığımız hareketlerin, getirdiğimiz tekbirlerin, okuduğumuz ayet ve duaların hangisinin farz, vacip veya sünnet olduğunu açıklar mısınız? Tadili erkan nedir? Camiye girme adabı nasıldır? Camiden çıkış adabı nasıldır? Kaç tane kerahat vakti vardır? Namaz kılan bir erkeğin hanımı gelse öpse veya okşasa namaz bozulur mu? Namaz kılan bir kadını, kocası öpse ne olur? Yalınayak başı açık namaz kılsak ne olur? hiçbir sebep olmadan ses çıkararak boğazını temizlese veya sebepsiz yere öksürse namaz bozulur mu? Namaz kılanın önünden geçilse ne olur? Namazda sütrenin önemi nedir? Namazda sütre (engel) nasıl olmalıdır? Tilavet secdesinde niyet etmek şart mıdır? Birkaç tane tilavet secdesi okunsa hepsine bir tane secde yeterli midir? Cenaze omuzdan inmeden, mezarda cemaat ne yapmalıdır? Cenaze namazına nasıl niyet edilir? Cenaze namazını kılmaya gelen, cenazenin kim olduğunu bilemezse nasıl niyet edecek? Kadınların cenazeyi takip etmeleri uygun mudur? Kabir ziyareti nasıl yapılır? Namaz kılmaya izin verilmeyen iş yerlerinde, namazı nasıl kılmalıdır? Yolculukta, öğle vaktinde ikindiyi, akşam arkasından yatsıyı kılabilir miyiz? Sünnetle farz arasında konuşulsa, yense, içilse namaz olur mu? Mezarlıkta namaz kılınır mı? hangi sureleri namazda okumak daha sevaptır?
Seferilik
Seferi kime denir ve faydası nedir? Bir kimsenin doğduğu yer mi, yoksa yerleştiği yer mi vatanı asli olur? Seferi olan kişi imam olsa namazı nasıl kılar? Bir kimse 90 km.lik bir yere gitse, 15 gün veya daha fazla kalacak olsa seferi olur mu? Namaz kılmayanın hükmü nedir?
Oruç
Oruç nedir? Orucun hikmeti nedir? Orucun ne gibi faydaları vardır? Orucun kısımları nelerdir? Hangi oruçlara geceden niyet etmek ve belirtmek şarttır? Ağızda kalan yemek artığı yutulduğu zaman oruç bozulur mu? Ağıza dışarıdan giren susam tanesi kadar büyüklükteki bir şey orucu bozar mı? Boğazına kaçan yağmur ve karı yutarsa oruç bozulur mu? Kendi isteğiyle boğazına genzine duman sokanın orucu ne olur? Ramazan orucuna niyet etmeyerek oruç yiyen kişiye ne lazım gelir? Oruçluya keffarite (cezayı) gerektiren hususlar nelerdir? Oruç keffareti nasıl yerine getirilir? Kocası huysuz olan kadın, ücretli işçi (aşçı) yemeğin tuzuna bakabilir mi? Oruçlu misvak kullanabilir mi? Aşırı yaşlılık ve düşmanla savaşmak oruç tutmayı gerektirir mi? Zorlama ile oruç yedirilen kişinin durumu nedir? Fidye vermek hangi hallerde geçerlidir? Kaza yapma günlerine erişmeden vefat eden yolcu ve hastalar orucu ne yapar?
İtikaf
İtikaf nedir ve ne zaman yapılır? İtikafın kısımları nelerdir? İtikafın sebepleri nelerdir? İtikafı bozan şeyler nelerdir?
Sadaka-i Fıtır (Fitre)
Fıtır sadakası nedir? Fitre sadakasını kimler verir? Fitre kimlere verilir? Fitrenin dünya ve ahiret saadeti için ne gibi faydaları vardır?
Zekat
Zekat nedir? Zekat Kur’an’da kaç yerde emrediliyor? Zekatı inkar edenin durumu ne olur? Zekatın farz kılınmasındaki hikmet ve nükteler nelerdir? Zekatın rüknü nedir? Zekatın sebebi nedir? Zekatın eda edilmesinin şartı nedir? Ziraat ürünlerinin ve meyvelerin zekatı nedir? Madenlerin zekatı olur mu? Nakitlerin zekatı nedir? Ticaret mallarının zekatı nedir? Koyun ve keçilerin zekatı nasıl verilir? Haram malın zekatı verilir mi? Zekat farz olduktan sonra, vermemek için çare aranır mı? Zekat nerelere ve kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez? Müslüman olmayana zekat verilir mi?
Kurban
Kurban nedir? Kurban kesmek kimlere vaciptir? Vacip olan kurbanın görevi nedir? Evcil hayvanlar kümes hayvanları kurban olur mu? Ortaklaşa kurban kesilir mi? kurban edilmeye engel ayıplar nelerdir/ Hayvanın kesilmesinde nelerin kesilmesi gerekir? Yüzmeye ne zaman başlanır? Kesim işi nasıl yapılır? Kesim esnasında besmeleyi okumazsa ne olur? Peşpeşe hayvan kesen bir kişi ne yapar? Eti yenen hayvanların yenmeyen organları nelerdir? Hayvan kesimi kaç kısımdır? Hayvan kesmenin şartları nelerdir?
Yemin
Yemin kefareti nedir? Yemin kısımları nelerdir?
Teşrik Tekbirleri
Teşrik Tekbirleri nedir? Ne zaman başlar, ne zaman sona erer? Bu tekbiri belirtilen günler kimler getirir?
Hac
Hac nedir? Hac dünya müslümanlarının genel kongresi midir? Umre neye denir? Haccın kısımları nelerdir? Haccın rükunleri (farzları) nelerdir? Tavafın mahiyeti ve çeşitleri nelerdir? İhram nedir, kadınların ihramı var mıdır? İhramlıya yasak olan şeyler nelerdir? Haccın yapılışını tatbikatını anlatır mısınız?

 
  Bugün 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=